ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು

 

                  ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು

ಕ್ರಮ  ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-‌ಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ

1

 ಡಾ|| ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್.‌ ಎಸ್.  ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೈಸೂರ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌, ಪ್ರಧಾನ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 

 

   

ಮೈಸೂರ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಸಂ.32, ಐದನೇ ಮಹಡಿ
ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001

ಸರ್ಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 

 

2

 ಡಾ|| ಸೆಲ್ವಮಣಿ. ಆರ್.‌ ಐಎಎಸ್

ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್‌ ಶಿವಮೊಗ್ಗ & ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

managingdirector.mpm@ka.gov.in

psmdblr.mpm@ka.gov.in

 

080-22255459

Fax No.

080-22253478

ಮೈಸೂರ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಸಂ.32, ಐದನೇ ಮಹಡಿ
ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001

 ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೀವ್ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು 

3

ಡಾ||ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್.‌ ಎಸ್. ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  ಮೈಸೂರ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌, ಪ್ರಧಾನ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 

   

ಮೈಸೂರ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಸಂ.32, ಐದನೇ ಮಹಡಿ
ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001

 4

ಶ್ರೀ. ನಿತೀಶ್.ಕೆ. ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಮೈಸೂರ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌, ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆ&ಸಂ) ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 

   

ಮೈಸೂರ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಸಂ.32, ಐದನೇ ಮಹಡಿ
ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001 

 

5

ಶೀಮತಿ. ಸಿ. ಶಿಖಾ.ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಆಯುಕ್ತರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 

 

 

 

 

 

ಮೈಸೂರ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಸಂ.32, ಐದನೇ ಮಹಡಿ
ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001 

 ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು : 

6

 ಶ್ರೀ. ವಿಸಿ. ರಾಮಮೋಹನ್ 

 ಐ ಎಫ್ ಸಿ ಐ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ

     

ಚುನಾಯಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು 

ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೀವ್ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ

 

7

ಡಾ|| ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್.‌ ಎಸ್.  ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  ಮೈಸೂರ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌, ಪ್ರಧಾನ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 

   

ಮೈಸೂರ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಸಂ.32, ಐದನೇ ಮಹಡಿ
ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ತಂಡ

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ

  8

 ಡಾ|| ಸೆಲ್ವಮಣಿ. ಆರ್. ಐಎಎಸ್

ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್‌ ಶಿವಮೊಗ್ಗ & ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

managingdirector.mpm@ka.gov.in

psmdblr.mpm@ka.gov.in

  080-22255459 

 

ಮೈಸೂರ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಸಂ.32,  ಐದನೇ ಮಹಡಿ
ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001

9

ಶ್ರೀ. ಮೋಹನ್ ಡಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ 

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 

cssec.mpm@ka.gov.in

 

 080-22266979 

  ಮೊ:9845072468

ಮೈಸೂರು ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಸಂ.32, ಐದನೇ ಮಹಡಿ
ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001

10

ಶ್ರೀಮತಿ. ರಮಾ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ

ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಐ/ಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ

smmktg.mpm@ka.gov.in

 

 9845445574

ಮೈಸೂರು ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಸಂ.32, ಐದನೇ ಮಹಡಿ
ಡಿ, ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001

ಕಾರ್ಖಾನೆ

 11

ಶ್ರೀ. ಆರ್. ರಘುನಾಥ್‌ 

 
ಎಪಿಸಿಸಿಎಫ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು  (ಅರಣ್ಯ), ಐ/ಸಿ

dirforest.mpm@ka.gov.in

 

 

9901187777

9742841670

ಮೈಸೂರು ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಪೇಪರ್ ಟೌನ್, ಭದ್ರಾವತಿ -577302

 12  ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಪಿ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್  ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ   

dirops.mpm@ka.gov.in

 

  9945176693 

ಮೈಸೂರು ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಪೇಪರ್ ಟೌನ್, ಭದ್ರಾವತಿ -577302

 13 ಶ್ರೀ. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಗುತ್ತಲ್‌   ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ  

cfofin.mpm@ka.gov.in

cfompm@gmail.com

 

08282-295004

9686695627

ಮೈಸೂರು ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಪೇಪರ್ ಟೌನ್ ಭದ್ರಾವತಿ-577302

14 ಶ್ರೀ. ಜಿಎಸ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ  ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ

 

caohrd.mpm@ka.gov.in

smhrd.mpm@ka.gov.in

  9008579944

ಮೈಸೂರು ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಪೇಪರ್ ಟೌನ್

ಭದ್ರಾವತಿ -577302

 ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು :  ‌ 

15 ಮೆ/ಎಸ್. ವಾಸನ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಂಟ್    

 

 ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರು : 

16

ಶ್ರೀ . ಎಮ್ಆರ್ಸಿರವಿ

ಐಎಲ್ ಪಿಎಂ ಸಲಹೆಗಾರರು

 

080 - 41281640               080- 23447187

51/6, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ
ಬೆಂಗಳೂರು- 560003

 ಶೇರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಏಜೆಂಟ್ :  

17

ಮೆ/ಎಸ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್

   

23460815

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂ : 080-23460819

ಸಂ.30, ರಮಣ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 
ಬೆಂಗಳೂರು –560 003 

 

  
ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 03-04-2023 12:08 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮೈಸೂರು ಕಾಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿಯಮಿತ ಭದ್ರಾವತಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080